Cosplay de Ruka Sarashina – Kanojo OkarishimasuAnime: Kanojo Okarishimasu
Personagem: Ruka Sarashina.
Cosplayer: かみ Kami